sobota, 4 marca 2017

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki od 1 września 2017 r.

Wychowanie przedszkolne
Od 1 września 2017 r. zgodnie z ustawą prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz